Záruka

Náš slib

Záměrně jsme navrhli naše vysoce kvalitní výrobky tak, aby rostly jak s vašim dítětem, tak i s celou rodinou. Z tohoto důvodu naše záruka začíná běžet dnem nákupu.

Specifikace
Pokud z nějakého důvodu náš výrobek vykazuje vadu materiálu nebo zpracování v záruční lhůtě, prosíme kontaktujte nás. Chcete-li uplatnit nárok v rámci záruční doby, mějte po ruce doklad o koupi, číslo modelu a sériové číslo. Pokud se taková vada objevila během záruční doby, dle svého vlastního uvážení výrobek bezplatně opravíme nebo vyměníme.

Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka platí pouze pro zboží vrácené v původní zemi nákupu.

Naše záruka se nevztahuje na:

  • Běžné opotřebení, které by se projevilo díky nadměrnému zatížení zboží v průběhu jeho životního cyklu jako např. přirozené blednutí barev či poškození materiálů.
  • Nesprávné nebo nevhodné používání výrobku včetně nedodržování instrukcí v uživatelském manuálu ohledně péče, údržby, skladování a čištění.
  • Nehody a nedbalost včetně případů použití nevhodných dílů nebo porušení zboží přepravou
  • Opravy prováděné třetí stranou

 

Podrobnosti k délce záruky

Naše výrobky
Na všechny naše výrobky se vztahuje 2-letá záruka počínající dnem nákupu. Tato záruka se nevztahuje na příslušenství.

Příslušenství
Na naše příslušenství se vztahuje 1-letá záruka počínající dnem nákupu.